+48 603 715 382   |   rezerwacja@grandstasinda.pl
           

Fundusze UE

fundusze ue

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Rzadkosz Zofia - Górski Ośrodek Wczasowy "Stasinda" realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację pt. „Wdrożenie specjalistycznego oprogramowania w celu podniesienia konkurencyjności firmy Rzadkosz Zofia Górski Ośrodek Wczasowy "Stasinda" w warunkach pandemii chorób zakaźnych u ludzi”

Cel projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zakup wieczystej licencji na gotowe oprogramowania optymalizujące obszary: pozyskiwania, zarządzania i prezentacji informacji oraz sprzedaży innych usług oferowanych przez hotel.

 

Projekt będzie realizowany w związku z koniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID19 oraz wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Planowane efekty:

Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie potrzeb jakie identyfikuje Wnioskodawca w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19:

- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego klientom i pracownikom hotelu w sytuacji występowania chorób zakaźnych u ludzi,

- zapewnienie klientom nowych rozwiązań w zakresie zarządzania i dostarczania informacji oraz sprzedaży usług,

- zachęcenie dotychczasowych klientów firmy, którzy zrezygnowali z odwiedzin ośrodka z powodu pandemii do powrotu,

- pozyskanie nowych klientów,

- usprawnienie działalności przedsiębiorstwa pod kątem administracji, zarządzania i marketingu poprzez wprowadzenie nowych narzędzi IT.

- dbanie o wizerunek firmy jako stosującej nowoczesne rozwiązania.

 

Wartość projektu:         299 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  254 150,00 zł